Home / Så pratar du om döden med barn

 

Oavsett ålder drabbas människor av döden. Därför är det betydelsefullt att prata med barn om döden. Att anpassa samtalet om död och sorg efter barnets ålder är viktigt. Det finns bra böcker och tips på nätet att ta del av om du behöver inspiration.

Döden undgår inte någon, inte ens barn. När barnens mor- eller farföräldrar går bort kan barnen drabbas på olika sätt. Dels kan de själv bli väldigt ledsna men även se föräldrarna sörja. Det är viktigt att prata med barn om döden och om sorg. Om du som förälder ska planera begravningen av barnets mor- eller farförälder kan du låta barnet vara med på ett hörn. Barnet kan exempelvis få vara med att välja kista eller urna. Det finns billiga urnor som barnet kan välja mellan. Det kan göra hela situationen mer hanterbar för barnet när hen ser urnan som farmor eller morfar ska begravas i.

Anpassa samtalet efter barnets ålder

Det kan kännas svårt och skrämmande att prata med ditt barn om döden. Men det är viktigt att göra det. Du gör inte barnet en tjänst genom att lägga locket på. Det viktiga när du ska prata med barn om döden är att anpassa samtalet efter barnets ålder för att hen ska förstå bättre. Du kan absolut börja prata om döden innan någon nära anhörig har avlidit. Djur är exempelvis är bra öppning för att kunna prata om döden. Det finns även bra böcker och filmer om död anpassat för barn.

Stötta ditt barn i sorgen

Barn kan reagera på sorg olika. En del blir arga och lättirriterade medan andra kan få det svårt med koncentrationen i skolan. En del barn kan även få fysiska smärtor som ont i magen eller huvudet. Försök att se att barnet får sina behov tillgodosedda. Att skapa struktur för barnet i vardagen är också en bra idé om ett barn sörjer. Att prata om minnen är en bra idé att prata om någon nära har dött. Exempelvis kan ett bra sätt för både dig och barnet att tända ett ljus vid ett fotografi och sedan prata om alla fina minnen ni har.

Tips för att stötta barn i sorg:

• Ta barnets sorg på allvar.
• Visa barnet att alla känslor är okej att känna.
• Ta hjälp av böcker.
• Prata om fina minnen.