Home / Prata pengar med barnen

 

Det är viktigt att man redan i ung ålder lär sig om vad pengar handlar om. För att underlätta för föräldrar att skapa förståelse hos barnen har man därför tagit fram den nya appen”Veckopeng”.

SpargrisDet är inte alltid som barnen förstår innebörden i ordet ekonomi, speciellt inte i de yngre åldrarna. Men genom att skapa en förståelse om allt ifrån privatekonomi till Smspengar redan i ung ålder leder man barnen på rätt väg vilket ökar chansen till att de gör bra ekonomiska val senare i livet.

Ett bra exempel på hjälpmedel är att ta en titt på den nya appen ”Veckopeng” som är skapat i syftet för att barnen ska lära sig värdet av pengar och få en bra kontroll på sin ekonomi redan i ung ålder. Genom att till exempel bädda sängen eller städa rummet kan föräldrarna ge barnen veckopeng som dom sedan kan använda för att spara och räkna ner till nästa veckopeng. Då får man även en bra blick över hur mycket man kan använda pengarna till och får förståelse av värdet av olika saker.

Barnen lär av misstag

Jon Bolmeson, expert inom privatekonomi, säger till Metro att det viktigaste är att barnen får lära sig själva och ta konsekvenserna av sina val. Om barnen gör misstag tidigt får de möjlighet att lära sig.

Att först skaffa sig en stabil ekonomisk grund är viktigt. Det skapar trygghet och lugn. Var ett föredöme för ditt barn och spara ihop en buffert. Barn gör som vi gör och inte som vi säger till dem – Jon Bolmeson

Genom att tidigt ge barnen ett bra grund och förståelse i vad privatekonomi handlar om kan de senare börja sommarjobba och tjäna större summor än den tidigare veckopengen. Som man skriver om i en artikel på Expressen är det faktiskt många ungdomar som sparar en del av pengarna de tjänar. Detta visar en undersökning från Sifo. Så kanske har dessa barn haft en bra grund av kunskap att stå på redan från ung ålder.