Home / Låg kunskap om privatekonomi hos unga

 

En ny Sifo undersökning visar att majoriteten av Sveriges unga mellan 13 och 18år inte har en aning om hur man gör för att betala en räkning, än mindre har de koll på hur de ska hantera sin ekonomi. Detta är något som oroar och nu höjs röster för att hjälpa dagen unga att få mer koll på privatekonomi överlag – för att förhindra trenden med att unga hamnar tidigt hos kronofogden.

Pratar du med dina barn om pengar? Har de koll på hur man hushåller med sin veckopeng och vad det innebär att ta ett lån via sms? troligtvis har de inte fullt lika bra koll som du tror, för en ny Sifo undersökning som gjort på uppdrag av Nordea visar att majoriteten av svenska unga idag mellan 13 och 18 år inte ens vet hur de gör för att betala en räkning. Och det är illa.

Så gick undersökningen till

På uppdrag av Nordea har Sifo intervjuat 003 ungdomar om privatekonomi, personerna som intervjuades var mellan 13–18 år och är representativa för den svenska befolkningen rörande både kön, ålder och region. Perioden för undersökningen är 14–21 mars 2019.oh resultatet? Majoriteten uppger att de anser sig ha dålig koll på pengar och att de saknar tillräckliga kunskaper för att kunna fatta egna ekonomiska beslut. Detta är något som oroar och till Göteborgs posten säger privatekonomen Ingela hos Nordea att man hos dem anser att de som hamnar hos kronofogden i unga år beror på att de tagit höga och dyra lån för att de inte förstått innebörden av detta – till exempel att de inte haft koll på grundläggande om vad som händer om en räkning inte betalas in i tid och därav fått erfara konsekvenserna.

Vems fel är okunskapen om ekonomi?

Vem som bär ansvaret för den höga okunskapen bland Sveriges unga är svår att peka ett finger på, men är troligtvis en kombination av att man inte pratar om pengar hemmavid och att skolan inte har undervisat tillräckligt i ämnet. Men det finns som tur är en hel del saker man kan göra själv som Göteborgs posten tipsar om, här är ett urval:

  • Uppmuntra sparande och ju yngre barnet är desto kortare ska sparperioden vara
  • Bestäm vart barnet pengar ska gå och spara mot det bestämda målet
  • Hjälp till att upprätta en mini-budget som barnet själv får råd över
  • Tillåt misstag och låt barnen köpa vad de själva vill för sina sparade pengar så de lär sig vad för saker som faktiskt är värt att spendera pengar på eftersom detta är en stor del i att lära sig hantera pengar och privatekonomi.
  • Ge inte mer pengar än vad som är sagt, då lär du barnet att de kan slösa för du kommar alltid vara där att skjuta till mer om de gör bort sig – om du ska ge mer pengar ska barnet förtjäna pengarna genom att exempelvis utföra sysslor hemma eller hjälpa till med en större syssla.