Home / Årets webbstjärna

 

Internet blir allt viktigare i våra liv, och det märks också i undervisningen på skolorna. Därför finns Webbstjärnan, ett projekt för användning av internet i skolan. Man delar också ut priser till elever i grund- och gymnasieskolan varje år.

StjärnaWebbstjärnan är en satsning från Stiftelsen för internetinfrastruktur, IIS, som startades 2008. Syftet är att utveckla användandet av internet i de svenska skolorna, och ge både lärare och elever en möjlighet att lära sig mer om internet, world wide web och webbpublicering. Varje år utlyses en tävling som går ut på att publicera ett skolarbete på nätet, som måste ha en pedagogisk koppling. Genom att lära ut grunderna i webbpublicering hoppas man att fler ska ikläda sig rollen som producent och aktiv internetanvändare.

En del av Webbstjärnans uppdrag är att informera om hur bloggar kan användas i undervisningen. Det kan t.ex. handla om att använda bloggen som informationskanal gentemot föräldrarna, för att visa vad barnen gör i skolan eller rent av i förskolan. Äldre barn kan lära sig om vad som är lämpligt respektive olämpligt att skriva, och hur man kan hantera källor. Ett reportage om webbstjärnans utbildningsarbete finns att läsa här.

Bidra till vinnarsajten

Varje år delas priser ut av Webbstjärnan i flera kategorier. En av dem är Årets webbstjärna. Årets vinnare är Mattias Kallhauge från Huddinge, som skapat sajten Wikiljudia. Det är en version av Wikipeida, det berömda gratisuppslagsverket på webben, där artiklarna är inlästa så att även den som har lässvårigheter av något skäl kan ta del av dem. Än så länge finns det bara sex artiklar på sajten: ekonomi, elektronik, idrott och hälsa, samhällskunskap i Sverige, slöjd och Sverige. Men förhoppningsvis kommer det att vara betydligt fler inom en snar framtid. Vem som helst kan nämligen läsa in en artikel och ladda upp den på sajten. Förutom äran fick vinnaren 30 000 kr.

En intervju med Mattias Kallhauge finns att läsa här, och hans sajt hittar man på wikiljudia.se.