Det är inte lätt att vara förälder

Att vara förälder är troligen den största utmaningen som finns. Om det inte vore för att det samtidigt är så givande är frågan om någon över huvud taget hade skaffat barn.

Att vara förälder är ansträngande, av många skäl. Barn utvecklas till stor del genom att ifrågasätta och utmana sina föräldrar. Det är extra tydligt under småbarnsåren, och under tonåren. Men alla är olika och för en del kan den mest påfrestande tiden komma däremellan.

Så här har det varit i alla tider, och många känner nog igen sig själva som barn eller tonåringar i sin egen avkomma. Men det finns också vissa saker som förändras, och det är troligen det som skrämmer nyblivna föräldrar mest. Hur ska man kunna skydda sina barn mot mobbing och trakasserier på internet eller i sociala medier? När är det lämpligt att ge barnet en egen mobiltelefon? Och är det bra eller dåligt om barnen spelar mycket dataspel?

Far och son

 
 

Var närvarande

Det kommer i varje förälders liv att uppstå situationer där man inte vet vad man ska göra. Ibland kan man finna råd på internet – exempelvis på Familjeliv, som är betydligt bättre än sitt rykte – och ibland får man improvisera. Det som är viktigast för att lyckas i sitt föräldraskap och med sin barnuppfostran är att vara närvarande i barnens liv, framför allt i vardagen.

Det innebär inte minst att vara nyfiken på vad barnen gör och vad de har för intressen. Var inte rädd för att ställa frågor om sådant som du inte förstår, t.ex. olika dataspel eller hur barnen använder sociala medier. Om barnen prenumererar på Bamse, Kamratposten eller någon annan tidning, fråga om du får läsa den, och prata gärna med barnen om vad du har läst. Men man kan också ta genvägar.

Den här sajten är en sådan genväg. Vår förhoppning är att vi ska kunna ge svar på en del av de frågor och funderingar som man kan ha som förälder. Det är inte en komplett guide till föräldraskap, för en sådan är omöjlig att skriva. Det bästa vi kan åstadkomma är en guide till några av de saker som upptar barnens vardag. Det kan t.ex. handla om:

  • Ekonomi och konsumtion.
  • Internet och hur man kan och bör agera där.
  • Lek, sport och träning.

Det har skrivits många böcker om föräldraskap, det finns poddar, tidningar, och som redan nämnts nätforum. Det innebär att konkurrensen om rådvilla föräldrars uppmärksamhet är hård, men det leder också till att alla vässar sig och försöker erbjuda ett så bra innehåll som möjligt. Detta gäller även oss, alltså vi som står bakom den här sajten.

Att vara närvarande i barnens liv är en framgångsformel. Samtidigt är det viktigt att respektera barnens integritet. Barnen måste få ha en privat sfär. Det kan t.ex. handla om en idrottsaktivitet. Kanske vill barnet inte att du ska vara med på varje träning. Det kanske räcker med att föräldrarna är åskådare på matcher eller tävlingar. Det viktigaste är att man som förälder frågar hur barnen vill ha det, och tillsammans bestämmer hur man ska göra.